Novice, obvestila

Upravni odbor ARRS na konstitutivni seji potrdil tudi predlog sprememb pravilnika o postopkih, kar omogoča nadaljevanje aktivnosti za objavo Razpisa za raziskovalne projekte za leto 2020

Dne 18. 10. 2019 se je na konstitutivni seji sešel Upravni odbor ARRS v novi sestavi. Članice in člani so uvodoma izvolili predsednico in podpredsednika Upravnega odbora ARRS. Upravnemu odboru ARRS bo predsedovala dr. Jana Kolar, za podpredsednika je bil izvoljen  dr. Egon Pelikan.  Sestava Upravnega odbora ARRS je dostopna na naslednji povezavi.

Konstitutivna seja Upravnega odbora ARRS je bila izjemno delovne narave, saj je odbor že obravnaval vrsto vsebinskih zadev. 

Za raziskovalno skupnost sta bili izstopajočega pomena:

 

Soglasje Upravnega odbora ARRS omogoča nadaljevanje aktivnosti za objavo Razpisa za raziskovalne projekte za leto 2020.

 

Predvidena časovnica:

 

18. 10. 2019 Sprejem sprememb na seji Upravnega odbora ARRS
Sredina novembra 2019 (ocena) Objava Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 skladno z novim Pravilnikom o postopkih (v veljavo stopi 15 dni po objavi v Uradnem listu RS)
Sredina novembra 2019 do sredina januarja 2020 (ocena) Čas za pripravo prijav
Začetek (so)financiranja Julij 2020

 

Uporabne informacije za prijavitelje:

Prijavitelji si lahko pri pripravi projektnih prijav pomagajo s prijavnimi obrazci zadnjega zaključenega razpisa za raziskovalne projekte, saj bistvene spremembe niso načrtovane.

 

Povezane informacije: