Novice, obvestila

Spremembe pravilnika o postopkih bodo omogočile neposredni enofazni postopek, večje upoštevanje odziva prijaviteljev ter povečano vlogo panela

(Ljubljana, 27. 6. 2019) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je na podlagi pobud organov, razprav v okviru Usmerjevalne skupine ARRS ter odzivov in pobud raziskovalne javnosti za obravnavo na 10. seji Znanstvenega sveta agencije (ZSA) dne 3. 6. 2019 pripravila predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju spremembe Pravilnika o postopkih). ZSA je predlog potrdil.

Upravni odbor agencije je predlog predhodno obravnaval na 4. seji in na 1. dopisni seji, ki se je zaključila 27. 6. 2019 in predlog sprejel. Agencija je na pristojno ministrstvo v predhodno soglasje že posredovala predlog akta.

Predlog, s katerim se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), naslavlja naslednje vsebine:

  • uvaja možnost izvedbe ocenjevanja raziskovalnih projektov neposredno v eni fazi ob polni vlogi prijaviteljev;
  • dopolnjuje način obravnave odzivov prijaviteljev po prejetih (usklajenih ali neusklajenih) poročilih recenzentov ter možnost panela, da na podlagi odziva pri vsakem kriteriju nadzorovano in dokumentirano korigira oceno recenzentov v primeru očitne napake (prima facie napačno ugotovljeno dejstvo);
  • na podlagi mnenja Računskega sodišča RS je predlagana dopolnitev določbe o obveznih sestavinah pogodbe o financiranju raziskovalnih aktivnosti glede podatkov, ki jih mora izvajalec posredovati agenciji tekom izvajanja raziskovalnih aktivnosti in posledic, če tega ne stori.

Posebnega pomena sta pilotno uvajanje uredniške funkcije za koordinacijo kakovostnega dela recenzentov in zagotavljanje dodatne skladnosti številčnih in opisnih ocen, in možnost razširitve Občasnega strokovnega telesa z večjim številom članov.

Predlog sprememb Pravilnika o postopkih je objavljen na spletni strani agencije: http://www.arrs.si/sl/akti/priprava/.

Nadaljnji postopki in pričakovani učinki:

Po prejemu predhodnega soglasja ministrstva in sprejemu sprememb Pravilnika o postopkih na seji Upravnega odbora agencije pričakujemo, da bi nove določbe lahko uporabili že pri razpisu za leto 2020. Objava razpisa je načrtovana po sprejetju pravilnika, predvidoma konec avgusta razpis bo odprt vsaj 60 dni. Rezultati razpisa so predvideni v rednem letnem ciklu, torej v sredini meseca junija leta 2020. V primeru, da se postopek predhodne razprave in potrditve sprememb ne bi pravočasno zaključil, bo skladno z veljavnim pravilnikom razpis objavljen v napovedanih terminih.
 

Povezane informacije: