Novice, obvestila

Imenovani novi člani in članice Upravnega odbora ARRS

 

Upravnemu odboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: UO ARRS) je v mesecu juliju 2019 potekel mandat, zato je minister za izobraževanje, znanost in šport predlagal imenovanje novih članov in članic.

UO  ARRS ima sedem članov. Vlada Republike Slovenije je na svoji 47. redni seji dne 10. 10. 2019 sklenila, da se v UO ARRS za mandatno dobo petih let, od ustanovitvene seje UO ARRS,  imenujejo:

  1. štirje predstavniki/-ce ustanovitelja:
  • dr. Emilija Stojmenova Duh, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • dr. Tonček Kregar, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • dr. Jana Kolar, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • dr. Justina Erčulj, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost;
  1. dva predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti:
  • dr. Egon Pelikan, na predlog raziskovalnih organizacij,
  • dr. Janez Bonča, na predlog raziskovalnih organizacij;
  1. ena predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti:
  • dr. Marta Klanjšek Gunde, na predlog reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti.

 

Vir: Zapisnik 47. redne seje Vlade Republike Slovenije dne 10. 10. 2019 (vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)