Novice, obvestila

Razpis za raziskovalne projekte za leto 2020 – objava predvidoma sredi oktobra 2019, začetek financiranja ostaja julij 2020

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 bo objavljen predvidoma v sredini meseca oktobra 2019, pričetek financiranja pa je predviden v običajnem roku v juliju 2020.

Do zakasnitve pri objavi glede na napoved je prišlo zaradi postopka sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), ki ga je ARRS sprožila konec junija 2019 (več).

 

Časovnica (ocena):

 

Konec junija 2019 ARRS, podan predlog sprememb Pravilnika o postopkih, potrjen na Znanstvenem svetu agencije (ZSA) in Upravnem odboru (UO)
Julij, avgust 2019 Usklajevanja s pristojnim ministrstvom
2. september 2019 Obravnava prejetih predlogov na seji Znanstvenega sveta agencije (ZSA)
Sredina oktobra 2019 (ocena): Zaključeni postopki medresorske obravnave, usklajevanja predlogov in končnega soglasja, sprejem sprememb na seji UO ARRS ter objava sprememb Pravilnika o postopkih
 
Sredina oktobra 2019 (ocena) Objava Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 skladno z novim Pravilnikom o postopkih (v primeru, da postopek ne bo zaključen, objava razpisa skladno z veljavnim Pravilnikom o postopkih)
 
Sredina oktobra do sredina decembra 2019 (ocena) Čas za pripravo prijav
Začetek (so)financiranja Julij 2020

 

Uporabne informacije za prijavitelje:

Prijavitelji si lahko pri pripravi projektnih prijav pomagajo s prijavnimi obrazci zadnjega zaključenega razpisa za raziskovalne projekte, saj bistvene spremembe niso načrtovane.

 

Povezane informacije: