Novice, obvestila

Objavljeni rezultati razpisa za raziskovalne projekte 2019: sredstva razpisa povišana za skoraj 5 milijonov evrov, v (so)financiranje sprejet 201 raziskovalni projekt, stopnja uspešnosti najvišja v zadnjih osmih letih

Dne 19. 6. 2019 so bili objavljeni rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 (v nadaljevanju: javni razpis za projekte). Obvestila prijaviteljem so bila poslana 18. 6. 2019.

Javni razpis za projekte je bil prvič pilotno izveden v eni fazi.  Skladno z možnostjo, ki jo predvideva 90. člen  Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti so bili vsi prijavitelji, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, neposredno uvrščeni v drugo fazo.

ARRS je že začela postopek za ureditev normativnih podlag za prehod na permanentno izvedbo javnega razpisa za projekte v eni fazi, s takojšnjim pozivom za oddajo razširjenih prijav.

 

Nekaj podatkov o javnem razpisu za projekte 2019:

Sredstva

Začetna sredstva javnega razpisa za projekte: 12 mio. evrov

Povišana sredstva: za 4,97 milijona evrov

Skupna sredstva javnega razpisa za projekte: 16,97 mio. evrov

 

Povišanje sredstev javnega razpisa za projekte (%): 41,4 %

 

 

Število odobrenih projektov

Število odobrenih projektov ob višini (so)financiranja - 12 mio. evrov (bi bilo, ocena):  140

Število odobrenih projektov ob višini (so)financiranja - 16,97 mio. evrov: 201

 

Število dodatnih (so)financiranih projektov: 61

Podrobneje:
 

Št. pravočasnih in popolnih prijav v I. fazi 781
Št. prijav v I. fazi - s pogoji 760
NEPOSREDEN PREHOD V II. FAZO 760
Št. pravočasnih in popolnih razširjenih prijav  v II. fazi 724
Št. izbranih prijav 201
Stopnja uspešnosti (prijav s pogoji) 26,4%

 

Stopnja uspešnosti na javnem razpisu za projekte

Stopnja uspešnosti ob višini (so)financiranja - 12 mio. evrov (bi bila): 18,4%

Stopnja uspešnosti ob višini (so)financiranja -16,97 mio. evrov: 26,4 %

 

Dvig stopnje uspešnosti zaradi povišanja sredstev: 43,5 % oziroma 8 % točk.

 

Nov razpis bo predvidoma konec meseca avgusta, odprt pa predvidoma do začetka oktobra 2019.

 

Povezane informacije: