Klasifikacije, šifranti

Kategorizacija znanstvenih publikacij

Strokovne podlage za kategorizacijo znanstvenih publikacij pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti v Sloveniji je pripravila Komisija SAZU za spremljanje raziskovalne uspešnosti (delovno gradivo, janur 2005).
 

  • Kategorizacija znanstvenih publikacij pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti:
  • Priloga 1: Mednarodne bibliografske baze podatkov:
  • Priloga 2: Slovenske revije, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov:
  • Priloga 3: Slovenske revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:
  • Priloga 4: Mednarodne znanstvene založbe:
  • Priloga 5: Slovenske nacionalne znanstvene založbe: