Dogodki

Obvestilo o izvedbi informativnih dni EUROCORES programov

februar 2008

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS članstvo v Evropski znanstveni fundaciji (ESF) vidi kot aktivno sodelovanje v dejavnostih ESF. Verjamemo, da lahko slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem le z aktivnim pristopom omogočimo novo polje za umeščanje svoje raziskovalnih iniciativ in jih tudi finančno podpremo.

Na uradni spletni strani ESF bodo v mesecu marcu 2008 objavljeni razpisi t.i. EUROCORES programov več informacij na:

http://www.esf.org/ in
http://www.esf.org/activities/eurocores.html.

ARRS je sprejela odločitev, da pred objavo razpisa organizira serijo informativnih dni. Namen informativnih dni je informiranje raziskovalk in raziskovalcev o ključnih formalno-administrativnih in vsebinskih vidikih razpisov ter vzpostavitev dobre komunikacije med zainteresirano raziskovalno sfero in ARRS.

Skupna gradiva z informativnih dni:

Informativni dnevi za EUROCORES porgrame so potekali po naslednjem terminskem načrtu:

 • torek, 29.1.2008 ob 11.00 uri
  EuroVOC4
  - Biogene hlapne organske spojine v kemiji ogljika in klimatski sistem, vsebinska koordinatorica dr. Irena Grgić, Kemijski inštitut

Gradivo:

 • četrtek, 31.1.2008 ob 11.00 uri
  EuroNANOCHEM
  - kemijski nadzor na nano ravni, vsebinski koordinator dr. Miran Gaberšček, Kemijski inštitut

Gradivo:

 • ponedeljek, 4.2.2008 ob 11.00 uri
  EuroHESC -
  visokošolska izobrazba in družbene spremembe, vsebinski koordinator dr. Pavel Zgaga, pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Gradivo:

 • torek, 5.2.2008 ob 11.00 uri
  EuroBABEL -
  analize ogroženih jezikov, vsebinska koordinatorica dr.Tanja Petrovič, ZRC SAZU

Gradivo:

 • četrtek, 7.2.2008 ob 15.00 uri
  EuroHEART -
  študija vpliva genetskih dejavnikov in načina življenja na razvoj srčnih bolezni, vsebinski koordinator Juš Kšela, Splošna bolnišnica Maribor

Gradivo:

 • torek, 12.2.2008 ob 11.00 uri
  EuroMEMBRANE -
  načini celičnega oblikovanja in izrabe membran, vebinski koordinator prof. dr. Robert Zorec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gradivo:

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Tina Vuga, tina.vuga@arrs.si ali po telefonu 01/400-59-46.