Novice, obvestila

Objavljen Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+

Dne 12. 1. 2018 je bil objavljen Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+ (v nadaljevanju: razpis MR+).

Razpis MR+ je komplementaren programu Mladi raziskovalci (v nadaljevanju: program MR), ki neprekinjeno poteka od leta 1985 in se izvaja v obliki rednega letnega Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom.

Poudarki pilotnega razpisa MR+:

  • Shema MR+ neposredno upošteva znanstveno odličnost kandidatke ali kandidata za mentorico ali mentorja.
     
  • Kandidiranje mentoric in mentorjev na razpisu MR+ ni vezano na njihovo vključenost v programske skupine.
     
  • Shema MR+ je usmerjena k srednji generaciji mentoric in mentorjev oziroma raziskovalk in raziskovalcev od 11 do 17 let po prvem doktoratu.

Pripravo dopolnilnega mehanizma za izbor mentorjev mladim raziskovalcem je spodbudila že Usmerjevalna skupina ARRS v letu 2015, podrobneje pa ga je opredelila Delovna skupina, ki jo je v letu 2016 ustanovil Znanstveni svet ARRS (strnjen pregled ugotovitev je dostopen v publikaciji > 30: več kot 30 let programa Mladi raziskovalci).

Napovedano povečanje sredstev v letu 2018 agenciji omogoča realizacijo določenih priporočil zgoraj navedenih posvetovalnih delovnih skupin (glede na operativne možnosti agencije). V shemi MR+ agencija razpisuje dodatnih 50 mentorskih mest mladim raziskovalcem v skupni predvideni višini 1,5 milijona evrov.

Dolgoročni cilj sheme MR+ je uvedba kvalitativne evalvacije. Pilotni način izvedbe razpisa MR+ v letu 2018 bo agenciji služil kot pomemben indikator pri oceni postopkovnih zahtev in potrebnih virov za dosego tega dolgoročnega cilja.

Rok za prijavo na razpis MR+ je 14. 2. 2018 do 14. ure.

 

Povezane informacije:

  • Pogosta vprašanja, Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+