Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+

Rokovnik
Razpis
 1. Kaj je MR+?

  Shema MR+ je dopolnilo za izbor mentorjev mladim raziskovalcem (v nadaljevanju: program MR), ki se izvaja v obliki rednega letnega Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom.

  Napovedano povečanje sredstev v letu 2018 agenciji omogoča razpis dodatnih 50 mentorskih mest mladim raziskovalcem v skupni predvideni višini 1,5 milijona evrov. Mesta so razpisana v shemi MR+ z Javnim razpisom za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+ (v nadaljevanju: razpis MR+).
 1. Kaj je klasifikacija področij raziskav in razvoja FORD?

  Priročnik Frascati (OECD) je v izdaji iz leta 2015 dotedanjo klasifikacije znanstvenih ved in področij FOS (Fields od Science) z manjšimi dopolnitvami nadomestil s klasifikacijo FORD (Fields of Research and Development).
 1. Kako se uvrstim v področje FORD?

Pri uvrstitvi v področje klasifikacije FORD upoštevajte, v katerih kategorijah WoS (Web of Science) so indeksirane revije, kjer so objavljeni znanstveni dosežki kandidata za mentorja v zadnjih 5 letih in predlagana raziskovalna tematika usposabljanja mladega raziskovalca.

V pomoč pri uvrstitvi v posamezno področje se lahko uporabi prevajalna tabela med klasifikacijo ARRS in klasifikacijo FORD.

 1. Zakaj je pravilna uvrstitev v področje FORD pomembna?

Nepravilno uvrščena prijava bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja in se zavrne, kar pomeni, da prijava ne bo posredovana v ocenjevalni postopek.

 1. Ali so pogoji za mentorja v shemi MR+ enaki kot v programu MR?

Ne, v shemi MR+ so opredeljeni drugačni pogoji. Navedeni so v točki 4 razpisa MR+.

 1. Ali moram biti član programske skupine, da lahko kandidiram na razpisu MR+?

Ne. V kolikor niste član programske skupine, pogoj izpolnjujete tudi, če ste bili na dan 31. 12. 2017 aktivni v vsaj enem raziskovalnem projektu ARRS (gl. 4. alinejo 4. točke razpisa MR+).

Za izpolnitev pogoja se upošteva aktivno sodelovanje v temeljnem projektu, aplikativnem projektu, projektu CRP, projektu komplementarne sheme ali sheme vodilne agencije oz. t.i. N-projektu ali projektu ERA oz. t.i. H-projektu. Projekti dvostranskega mednarodnega sodelovanja se ne upoštevajo.

 1. Ali so pogoji za mladega raziskovalca v shemi MR+ enaki kot v programu MR?

Da, pogoji so enaki. Opredeljeni so v Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, med 112. in 115. členom.

 1. Do kdaj morajo raziskovalne organizacije agenciji sporočiti imena mladih raziskovalcev?

Do 1. 9. 2018.

 1. Kdaj bodo mladi raziskovalci mentorjev, izbranih v shemi MR+, začeli z usposabljanjem?

Mladi raziskovalci bodo z usposabljanjem pričeli predvidoma s 1. 10. 2018.

 1. Na kakšen način oddam prijavo na razpis MR+?

Prijavo lahko oddate:

 • elektronsko s kvalificiranim digitalnim podpisom na spletnem portalu eObrazci ali
 • elektronsko brez digitalnih podpisov na spletnem portalu eObrazci in podpisano tiskano verzijo po pošti.

Opombe:

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.