Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

12.01.2018

  Zaključek razpisa

14.02.2018 ob 14.00 uri

  Odpiranje prijav

16.02.2018 ob 10.00

  Seja strokovnega telesa

12.03.2018

  Seja Znanstvenega sveta agencije

16.04.2018

  Sklep o dodelitvi dodatnih mentorskih mest (direktor)

25.04.2018

  Obvestila prijaviteljem

30.04.2018

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani agencije

09.05.2018

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

31.05.2018

  Seja Upravnega odbora agencije

18.06.2018

  Obvestila prijaviteljem o  ugovorih

19.06.2018
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano