Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2023

Arhiv


Predvideni datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Predvideni rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
15.01.2023 Dokazni izvod  znanstvene publikacije 2022 dokazni izvod 31.03.2023 Bojan Volf
15.01.2023 Finančno poročilo za znanstvene publikacije 2022 obrazci 31.03.2023 Bojan Volf
15.01.2023 Dokazni izvod poljudnoznanstvene publikacije 2022 dokazni izvod 31.03.2023 Bojan Volf
15.01.2023 Finančno poročilo za poljudnoznanstvene publikacije 2022 obrazci 31.03.2023 Bojan Volf
januar Podpis pogodb PDF 20.01.2023 Mojca Kastelc Selan
11.05.2023 Poročila o razporeditvi raziskovalnih ur oz. obremenitev (FTE) za leto 2022 (PRU 2022) Digital Forms 20.06.2023 Za SSF: Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Matejka Ahčin, Nataša Dremota
11.05.2023 Poročilo o razporeditvi raziskovalnih ur za leto 2022 (PRU 2022) Digital Forms 20.06.2023 Za SRP: Nika Razpotnik Visković, skrbnice ved projektov, skrbniki N projektov in skrbnica CRP
februar Poročilo o delu OSIC v letu 2022 obrazci marec dr. Mojca Jakačić
februar Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2022 obrazci marec dr. Mojca Jakačić
15.02.2023 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2022 obrazci 15.03.2023 Špresa Neziri
15.02.2023 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022 obrazci 15.03.2023 Špresa Neziri
08.03.2023 Načrt sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2023 Digital Forms 10.05.2023 Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Matejka Ahčin, Nataša Dremota
april Letno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms maj Ljiljana Lučić
april Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms maj Skrbnice ved, skrbniki N projektov
april Zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms maj Ljiljana Lučić
april Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms maj Skrbnice ved, skrbniki N projektov
marec Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov obrazci 10.5.2023 Frančiška Rožič Novak, Neža Hlebanja
april Finančno poročilo 2022 XLS maj Edita Ogrizek
oktober Načrt razporeditve raziskovalnih ur oz. obremenitev (FTE) za leto 2023 (NRU 2023) - neobvezno Digital Forms spremembe do konca leta Za SSF: Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Matejka Ahčin, Nataša Dremota
oktober Načrt letne razporeditve raziskovalnih ur  projekta / CRP (NRU) za leto 2023 - neobvezno Digital Forms spremembe do konca leta Za SRP: Nika Razpotnik Visković, skrbnice ved projektov, skrbniki N projektov in skrbnica CRP
mesečno v primeru sprememb Podpis aneksov PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme obrazci / Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi Poročilo o poteku izvajanja sporazuma o gostovanju raziskovalca iz tretje države skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena obrazci   Breda Török
po izvedbi aktivnosti Zahtevek za izplačilo za projekte znanstvenoraziskovalnega bilateralnega sodelovanja, Vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih bilateralnega projekta obrazci   Frančiška Rožič Novak, Neža Hlebanja
v 30 dneh od zaključka gostovanja pri vodji ERC projekta Vsebinsko in finančno poročilo   december Maja Turk