Raziskovalni projekti

Kontaktne osebe

  Sektor za raziskovalne projekte
  dr. Nika Razpotnik Visković, vodja
tel. (01) 400 5942
e-pošta: Nika.Razpotnik-Viskovic@aris-rs.si
  Vanja Rodič, pooblaščena namestnica
- naravoslovno-matematične vede
tel. (01) 400 5977
e-pošta: Vanja.Rodic@aris-rs.si
  Jožica Hočevar
- interdisciplinarne vede
- recenzenti
tel. (01) 400 5935
e-pošta: Jozica.Hocevar@aris-rs.si
  Mateja Gašpirc
- humanistične vede
tel. (01) 400 5958
e-pošta: Mateja.Gaspirc@aris-rs.si
  Aleksa Alja Kastelic Primc
- biotehniške vede
- družboslovne vede
tel. (01) 400 5945
e-pošta: Alja.Kastelic@aris-rs.si
  Tina Valenci
- tehniške vede
tel. (01) 400 5922
e-pošta: Tina.Valenci@aris-rs.si
  Marko Borko
- medicinske vede
tel. (01) 400 5930
e-pošta: Marko.Borko@aris-rs.si
  Jasmina Kastelic
- referentska in tajniška dela
tel. (01) 400 5960
e-pošta: Jasmina.Kastelic@aris-rs.si