Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za finančno-računovodske zadeve
  mag. Edita Ogrizek, pooblaščena namestnica
- nadzor nad namensko porabo sredstev
tel. (01)  400 5926
e-pošta: Edita.Ogrizek@arrs.si