Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za raziskovalno infrastrukturo in analize
  Bojan Volf
- znanstveni tisk
- poljudnoznanstveni tisk
- znanstvene monografije
tel. (01) 400 5973
e-pošta: Bojan.Volf@aris-rs.si