Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za mednarodno sodelovanje  
  Bojan Volf
- znanstveni tisk
- poljudnoznanstveni tisk
- znanstvene monografije
- delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih
tel. (01) 400 5973
e-pošta: Bojan.Volf@arrs.si