Promocija znanosti

Odlični v znanosti

 

Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga v potrditev Znanstvenemu svetu ARRS predlagajo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih.

Na povezavi si lahko ogledate celoten izbor dosežkov Odlični v znanosti 2020. Predstavitve dosežkov bodo objavljene v letnem poročilu agencije za leto 2020.

21 izbranih dosežkov izbora Odlični v znanosti 2020 je bilo predstavljenih v okviru Nacionalnega dogodka Dan ARRS 2020: Podpiramo odličnost. Dogodek je bil letos zaradi trenutnih razmer, povezanih s pandemijo COVID-19, izveden virtualno, in sicer v sredo, 16. 12. 2020. Videopredstavitve dosežkov so na voljo na povezavi www.danarrs.si.

 

 

Pretekli dogodki Odlični v znanosti:
 

Odlični v znanosti v letu 2015
Odlični v znanosti v letu 2016/1
Odlični v znanosti v letu 2016/2
Odlični v znanosti v letu 2017
Odlični v znanosti v letu 2018
Odlični v znanosti v letu 2019