Promocija znanosti

Odlični v znanosti

Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih.  

Leta 2017 so bili dosežki raziskovalk in raziskovalcev predstavljeni na šestih dogodkih, ki jih je Agencija organizirala v sodelovanju s konzorcijem vseevropske Noči raziskovalcev, sodelavkami in sodelavci projekta Znanost na cesti, Slovenskim etnografskim muzejem, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Gimnazijo Novo mesto.

Dosežki bodo objavljeni v letnem poročilu agencije za leto 2017 ter na spletnem portalu Videolectures.net

 

Odlični v biotehniki, 29. 9. 2017, Vetrinjski dvorec, Maribor

Na fotografiji: Renata Dacinger, prof. dr. Tomislav Levanič, doc. dr. Maja Mikulič Petkovšek,  prof. dr. Ines Mandič Mulec, izr. prof. dr. Meta Čandek Potokar, doc. dr. Miha Krofel, prof. dr. Nataša Tozon.

Dogodek je bil vključen v program vseevropske Noči raziskovalcev (SciFe), ki jo financira Evropska komisija v okviru ukrepov Marie Skłodowska-Curie. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, ki je partnerica v konzorciju SciFe.

 

Odlični v medicini, 2.10. 2017, Kavarna Union, Ljubljana

Na fotografiji: Matic Jerman, prof. dr. Veronika Kralj Iglič, prof. dr. Mladen Franko, Aleš Grošelj, dr. med, doc. dr. Nina Vardjan, akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc.

Dogodek je bil vključen v cikel poljudnoznanstvenih predavanj Znanost na cesti (ZnC), ki jih izvajala društvo SATENA, Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo.

 

Odlični v humanistiki, 4. 10. 2017Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

Na fotografiji: doc. dr. Nataša Gregorič Bon, dr. Matija Ogrin, izr. prof. dr. Sašo Jerše, doc. dr. Marija Klobčar, Renata Dacinger.

 

Odlični v družboslovju, 4. 10. 2017, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

Na fotografiji: prof. dr. Polona Domadenik, Prof. dr. Bojan Bugarič, izr. prof. dr. Anže Burger, izr. prof. dr. Matija Svetina, izr. prof. dr. Boštjan Šimunič (nosilka dosežka: dr. Katja Koren), Renata Dacinger.

 

Odlični v naravoslovju (1. del), 5. 10. 2017 Kavarna Union, Ljubljana

Na fotografiji: Anja Čuček, doc. dr. Danijel Ivajnšič, prof. dr. Gregor Anderluh, doc. dr. Nejc Košnik, dr. Barbara Mohar, prof. dr. Uroš Urleb.

Dogodek je bil vključen v cikel poljudnoznanstvenih predavanj Znanost na cesti (ZnC), ki jih izvajala društvo SATENA, Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo.

 

Odlični v tehniki, 10. 10. 2017, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Na fotografiji: dr. Nejc Hodnik, prof. dr. Rafael Mihalič, prof. dr. Martin Petkovšek, doc. dr. Andreja Benčan Golob, akad. prof. dr. Igor Emri, dr. Matevž Bošnak

 

Odlični v naravoslovju (2. del), 18. 10. 2017, Gimnazija Novo mesto, Novo mesto

Na fotografiji: dr. Tina Peternel, prof. dr. Boštjan Zalar, dr. Sebastijan Ričko, prof. dr. Stanislav Gobec, izr. prof. dr. Janez Povh, Nataša Ivanuš Čuček

 

Foto: Slovenska tiskovna agencija, medijski partner