Novice, obvestila

Novosti pri oddaji prijave za (so)financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) obvešča prijavitelje za (so)financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti o novostih pri prijavi skladno z določili Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in podzakonskimi akti ARIS.

Ključne spremembe:

  1. ARIS bo raziskovalne projekte  Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov oziroma pozivov za (so)financiranje omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. 
  2. Na spletni strani ARIS (https://www.arrs.si/sl/medn/MSCA/predstavitev.asp bodo objavljene Informacije za prijavitelje.
  3. Prijava bo potekala na spletnem portalu agencije DigitalForms.
  4. Prijava na spletni portal Digital Forms bo mogoča z uporabniškim imenom in geslom. Za ureditev dostopa do portala Digital Forms oziroma za pridobitev uporabniškega imena in gesla mora raziskovalec, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, pravočasno izpolniti in na ARIS oddati obrazec za pridobitev šifre raziskovalca, h kateremu se obvezno priloži izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in raziskovalec.
  5. Obrazec za pridobitev šifre raziskovalca (ARRS-ZOP-02/2021-1) je dostopen na spletni strani ARIS: https://www.arrs.si/sl/medn/MSCA/predstavitev.asp.

Relevantni podzakonski akti ARIS:

Prve prijave, kjer bodo upoštevane omenjene novosti, je možno oddati  od 21. julija 2023.
 

Kontaktna oseba na ARIS:

Lucija Učakar Petrovčič - lucija.ucakar-petrovcic@arrs.sitel.: +386 400 5944