Novice, obvestila

Vabilo vodjem raziskovalnih programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2020

Vodje raziskovalnih programov in projektov vljudno vabimo k oddaji predlogov za izbor Odlični v znanosti 2020. Gre za projekt v okviru aktivnosti promocije znanosti, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvaja že deveto leto zapored in je namenjen izboljšanju prepoznavnosti znanosti.

Vodje raziskovalnih programov in projektov lahko predlagajo dosežek, ki predstavlja pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je bil javno objavljen. V izbor je mogoče predlagati dosežke, ki so bili objavljeni v letih 2019 ali 2020. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova izhajata iz Slovenije, ter tisti, pri katerih skupina raziskovalcev (oziroma večina soavtorjev) ni sodelovala pri preteklih predstavitvah Odlični v znanosti.

Izmed predlogov bodo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved izbrali do osem dosežkov pri vsaki znanstveni vedi. Ti bodo predstavljeni v letnem poročilu Agencije za leto 2020, del dosežkov pa bo predstavljen na dogodku Dan ARRS, ki je načrtovan v jeseni 2020.

Vodje raziskovalnih programov in projektov naj predlagani dosežek posredujejo po priloženem vzorcu in navedejo afiliacijo raziskovalnega programa oziroma projekta. Predlog naj vsebuje sliko ali drugo slikovno gradivo, povezano z dosežkom, opis ter vir, iz katerega je razvidno leto objave.

Rok za oddajo predlogov dosežkov je ponedeljek, 1. 6. 2020, na elektronski naslov odlicni@arrs.si.

 

Priloga:

Vzorec za predstavitev dosežka, Odlični v znanosti 2020