Agencija

Stalna strokovna telesa

Stalna strokovna telesa

Arhiv

Od 20. aprila 2021 do 19. aprila 2026.

Znanstvenoraziskovalni sveti ved

1 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut; EN-FIST Center odličnosti

Člani/članice:

 • dr. Boštjan Brešar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
 • dr. Borut Paul Kerševan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko; Institut "Jožef Stefan" (od 1. 2. 2022)
 • dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • dr. Meta Virant Doberlet, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Ingrid Milošev, Institut "Jožef Stefan"; Ortopedska bolnišnica Valdoltra
 • dr. Marija Bešter Rogač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Kristina Sepčić, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Mateja Gosar, Geološki zavod Slovenije
 • dr. Matej Praprotnik, Kemijski inštitut; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Janez Ščančar, Institut "Jožef Stefan"
 • dr. Stanislav Gobec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Boštjan Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko; Institut "Jožef Stefan" (do 31. 1. 2022)

2 TEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Ivan Bratko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Člani/članice:

 • dr. Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • dr. Maja Leitgeb, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Leon Cizelj, Institut "Jožef Stefan"; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Uroš Cvelbar, Institut "Jožef Stefan"
 • dr. Miha Boltežar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Bojan Cestnik, Institut "Jožef Stefan"
 • dr. Dušan Gleich, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • dr. Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • dr. Matevž Dular, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Sonja Šostar - Turk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Aleksander Zidanšek, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana; Institut "Jožef Stefan"
   

3 MEDICINSKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Andrej Janež, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Člani/članice:

 • dr. Mitja Košnik, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • dr. Maja Ovsenik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Zvonka Rener-Primec, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Primož Strojan, Onkološki inštitut Ljubljana
 • dr. Irma Virant Klun, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Bojan Vrtovec, Univerzitetni klinični center Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Radovan Hojs, Univerzitetni klinični center Maribor; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Jurij Bon, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Darja Arko, Univerzitetni klinični center Maribor (do 28. 2. 2022)
   

4 BIOTEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Miha Humar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Člani/članice:

 • dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije
 • dr. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Marjeta Čandek Potokar, Kmetijski inštitut Slovenije
 • dr. Nives Ogrinc, Institut "Jožef Stefan"
 • dr. Črtomir Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; INTERA, družba za informacijsko tehnologijo d.o.o.
 • dr. Milka Vrecl Fazarinc, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • dr. Kristina Gruden, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Aleš Berlec, Institut "Jožef Stefan"
   

5 DRUŽBOSLOVNE VEDE

Predsednica:

 • dr. Darja Zaviršek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Člani/članice:

 • dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut
 • dr. Aljoša Valentinčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • dr. Miran Lavrič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • dr. Vojko Potočan, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • dr. Petra Weingerl, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
 • dr. Maruša Pušnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
 • dr. Barbara Goličnik Marušić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 • dr. Tadej Debevec, Institut "Jožef Stefan"; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
 • dr. Marinka Lukšič-Hacin, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Tadeja Zupančič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • dr. Peter Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
   

6 HUMANISTIČNE VEDE

Predsednica:

 • dr. Marta Verginella, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Člani/članice:

 • dr. Janka Istenič, Narodni muzej Slovenije
 • dr. Barbara Gornik, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • dr. Maja Godina Golija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Franc Marušič, Univerza v Novi Gorici
 • dr. Peter Stanković, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Milena Mileva Blažić, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • dr. Matjaž Barbo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Helena Seražin, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Peter Klepec, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Bojan Žalec, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
 • dr. Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   

7 INTERDISCIPLINARNE RAZISKAVE

Predsednik:

 • dr. Marko Kreft, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Medicinska fakulteta; CELICA, biomedicinski center, d.o.o.

Člani/članice:

 • dr. Matija Strlič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Denis Arčon, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko; Institut "Jožef Stefan"
 • dr. Matjaž Finšgar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Mojca Volk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • dr. Maja Rupnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • dr. Mojca Benčina, Kemijski inštitut; CO EN-FIST Center odličnosti
 • dr. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije
 • dr. Maja Meško, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
 • dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • dr. Janja Žmavc, Pedagoški inštitut
 • dr. Vlasta Kučiš, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta