Novice, obvestila

Javni odgovor na odprto pismo VSS in SVIZ o delovanju Javne agencije za raziskovalno dejavnost

V preteklem mesecu je bila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) izpostavljena javnim kritikam sindikatov VSS in SVIZ, ki si po mnenju spodaj podpisanih članic in članov Upravnega odbora in Znanstvenega sveta ARRS zaslužijo javni odgovor.

Naj za začetek poudarimo, da pozdravljamo javne razprave, ki prispevajo k večji kakovosti delovanja ARRS in k izboljšanju slovenske znanosti. V preteklih štirih letih je Agencija uvedla številne izboljšave, ki so naredile sistem bolj primerljiv agencijam v znanstveno najbolj razvitih državah, tudi na podlagi javnih razprav. Med ključnimi navajamo premik k vsebinskem namesto kvantitativnem vrednotenju projektov in programov, poenostavitve prijav in poročanja, vpeljavo usklajene evalvacijske ocene in enofazni razpisni postopek pri projektih. Zavedamo se, da je možnih izboljšav še precej in pri tem so nam vsebinski predlogi raziskovalnih organizacij, raziskovalcev in zainteresirane javnosti v veliko pomoč. Žal nekateri javni nastopi in zapisi po mnenju spodaj podpisanih ne koristijo slovenski znanosti ter njenem ugledu v javnosti in ne prispevajo k boljšim pogojem dela.

Predstavnik Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) je dne 5.2.2020 obtožil Agencijo elementov sistemske korupcije, v javnem pismu »DOVOLJ imamo institucionalizirane korupcije ter neresnega odnosa ARRS do raziskovalk in raziskovalcev!« pa sta VSS in SVIZ Agencijo obtožila institucionalne korupcije.

Sistemska korupcija je resna obtožba, s katero se v Sloveniji ukvarjajo pristojni organi. Ne moremo se znebiti občutka, da sindikata namerno zamolčita mnenji Računskega sodišča in Protikorupcijske komisije, ki sta v preteklem letu pregledali delovanje ARRS. Njihove ugotovitve ne potrjujejo navedbe sindikatov. Prav nasprotno, Komisija za preprečevanje korupcije je bila mnenja, da je področje konflikta interesa v pravnih aktih ARRS ustrezno urejeno. Dodatno so evalvacijske postopke ARRS pregledale in priznale kot mednarodno primerljive in ustrezne tudi nacionalne raziskovalne agencije po Evropi, s katerimi ima ARRS sklenjene sporazume o medsebojnem priznavanju rezultatov evalvacij. Med njimi so številne ugledne agencije, kot npr. švicarska SNSF in avstrijska FWF.

Delovanje ARRS je zelo obsežno in z obstoječimi kadrovskimi kapacitetami na meji izvedljivosti. Ne glede na kritične kadrovske razmere, na katere večkrat tudi javno opozarjamo, se zavedamo, da je sistem delovanja ARRS potrebno stalno izboljševati. Žal tovrstne populistične izjave z obtožbami po mnenju podpisanih škodijo ugledu znanosti in odvračajo od razprav o ključnih in konkretnih problemih, kot so nezadostno financiranje znanosti, nujnost sprejetja novega zakona o raziskovalni dejavnosti, nedelujoč inovacijski podporni sistem, in seveda tudi izboljšave delovanja ARRS.

 

S spoštovanjem,

 

Dr. Jana Kolar Prof. dr. Marko Topič
Predsednica UO ARRS Predsednik Znanstvenega sveta ARRS
   
Dr. Egon Pelikan, znanstveni svetnik Akad. prof. dr. Tatjana Avšič-Županc
Podpredsednik UO ARRS Članica Znanstvenega sveta ARRS
   
Prof. dr. Janez Bonča Prof. dr. Roman Jerala
Član UO ARRS Član Znanstvenega sveta ARRS
   
Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh Prof. dr. Mihaela Koletnik
Članica UO ARRS Članica Znanstvenega sveta ARRS
   
Dr. Justina Erčulj Prof. dr. Nina Zidar
Članica UO ARRS Članica Znanstvenega sveta ARRS
   
Dr. Tonček Kregar Prof. dr. Mitja Žagar
Član UO ARRS Član Znanstvenega sveta ARRS
   
Seznam članic in članov UO ARRS Seznam članic in članov Znanstvenega sveta ARRS