Agencija

Sestava UO

Upravni odbor

Arhiv

Mandat: od 18. oktobra 2019 do 17. oktobra 2024.

Predstavnik in predstavnice ustanovitelja:

  • dr. Jana Kolar, predsednica
  • dr. Emilija Stojmenova Duh,
  • dr. Tonček Kregar,
  • dr. Justina Erčulj


Predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti:

  • dr. Egon Pelikan, podpredsednik
  • dr. Janez Bonča


Predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti:

  • dr. Marta Klanjšek Gunde