Agencija

Sestava UO

Upravni odbor - do 3. 7. 2023

Arhiv

Mandat: od 18. 10. 2019 do 3. 7. 2023


Sestava ob zaključku mandata

Predstavnik in predstavnice ustanovitelja:

  • dr. Igor Emri, predsednik
  • dr. Gabrijela Horvat
  • Fidel Krupić
  • dr. Tina Tomažič

Predstavnika na predlog raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti:

  • dr. Egon Pelikan, podpredsednik
  • dr. Janez Bonča

Predstavnica na predlog Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti:

  • dr. Marta Klanjšek Gunde

 

Vmesne spremembe:

  • 26. 1. 2022 - Razrešijo se dr. Jana Kolar, dr. Justina Erčulj, dr. Tonček Kregar in dr. Emilija Stojmenova Duh ter s 27. 1. 2022 imenujejo: dr. Igor Emri, dr. Gabrijela Horvat, Fidel Krupić in dr. Tina Tomažič.
  • 27. 2. 2022 - Razrešijo se dr. Igor Emri, dr. Gabrijela Horvat, Fidel Krupić in dr. Tina Tomažič ter z 28. 2. 2022 imenujejo dr. Jana Kolar, dr. Justina Erčulj, dr. Tonček Kregar in dr. Emilija Stojmenova Duh.
  • 20. 4. 2022 - Razrešijo se dr. Jana Kolar, dr. Justina Erčulj, dr. Tonček Kregar in dr. Emilija Stojmenova Duh ter z 21. 4. 2022 imenujejo: dr. Igor Emri, dr. Gabrijela Horvat, Fidel Krupić in dr. Tina Tomažič.