Agencija

Sestava ZS

Znanstveni svet - do 13. julija 2020

Arhiv

Mandat: od 13. julija 2015 do 13. julija 2020.

 

Marko Topič Marko Topič (predsednik, tehniške vede) SICRIS, ORCID
 
Dr. Marko Topič je redni profesor in vodja Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in gostujoči profesor na Colorado State University, Fort Collins, ZDA. Profesor Topič je predsednik Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko in član Inženirske akademije Slovenije.
>več
Roman Jerala Roman Jerala (naravoslovne vede) SICRIS, ORCID
 
Roman Jerala je vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, in redni profesor na Univerzi v Ljubljani. Prof. Jerala je član EMBO, Academia Europaea, izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter dobitnik ERC projekta za uveljavljene raziskovalce
>več
 
Tatjana Avšič Županc Tatjana Avšič Županc (biotehniške vede) SICRIS, ORCID
 
Tatjana Avšič Županc je redna profesorica in vodja Laboratorija za diagnostiko zoonoz in laboratorij WHO (WHO) na Fakulteti za Medicino, Univeza v Ljubljani. Je redna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti, razred za naravoslovne vede, tajnica IV. razreda (naravoslovne vede).
>več
 
Nina Zidar Nina Zidar (medicinske vede) SICRIS, ORCID
 
Nina Zidar je vodja Oddelka za patologijo prebavnega trakta in Oddelka za patologijo glave in vratu na Inštitutu za patologijo in redna profesiorica na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani.
>več
Mitja Žagar Mitja Žagar (družboslovne vede) SICRIS

Mitja Žagar je znanstveni svetnik in vodja Mednarodnega centra za medetnične odnose in manjšine v jugovzhodni Evropi na Inštitutu za narodnostna vprašanja ter redni profesor (etnične študije, pravo, politične vede) na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi na Primorskem/Universita del Litorale, kjer predava in usklajuje magistrske in doktorske programe etničnih študij in upravljanja raznolikosti in vodenja.
> več
 
Mihaela Koletnik Mihaela Koletnik (humanistične vede) SICRIS
 
Mihaela Koletnik je redna profesorica za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer poučuje predmete s področja diahronije slovenskega jezika. Njeno raziskovalno delo je osredinjeno na slovensko dialektologijo. Je bolonjski ekspert za Slovenijo, bila je predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti FF, prodekanka za znanstvenoraziskovalno delo na FF ter prorektorica za študijsko dejavnost na UM.
>več