Novice, obvestila

Nov mandat Usmerjevalne skupine ARRS

Dne 28. 3. 2019 se je na prvi seji v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti sestala Usmerjevalna skupina za izpopolnjevanje sistema sofinanciranja in spremljanja raziskovalne dejavnosti ARRS 2018 (v nadaljevanju: Usmerjevalna skupina ARRS). Gre za nov mandat Usmerjevalne skupine ARRS, ki bo nadaljevala delo Usmerjevalne skupine iz leta 2015. Ta je delo sklenila z izdajo priporočil, ki so bila, glede na ustreznost in izvedljivost rešitev iz vsebinskega in pravnega vidika, realizirana v svežnju dveh korenitih sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in katerih skupni imenovalec je bil odločen odmik od kvantitativnega vrednotenja pri raziskovalnih projektih in programih.

V uvodnem pozdravu je udeleženke in udeležence nagovoril predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akad. prof. dr. Tadej Bajd. Začetek dela Usmerjevalne skupine je pospremil z vrednotami dela, ki jih je gojil akad. prof. dr. Lojze Vodovnik, ki mu SAZU to leto posveča publikacijo, ki je v pripravi. To so bili skrbna izbira raziskovalnega področja, povezovanje in visoka etična merila pri raziskavah. Usmerjevalni skupini je zaželel uspešno delo.

Direktor ARRS, prof. dr. József Györkös je v uvodni predstavitvi povzel sestavo, ki je v drugem mandatu ožja in izpostavil, da bo širša razprava z raziskovalno skupnostjo sestavni del delovanja Usmerjevalne skupine ARRS.

Naloge Usmerjevalne skupine ARRS so:

  • opredelitve usmeritev in ciljnih področij sprememb v naslednjem srednjeročnem obdobju;
  • tvorno sodelovanje pri noveliranju zakonodaje na področju raziskovalne dejavnosti in zagotavljanje skladnosti delovanja agencije;
  • razvoj instrumentarija za vrednotenje učinkovitosti izvajanja raziskovalne dejavnosti, (so)financirane preko agencije in
  • zagotavljanje dialoga s širšo javnostjo.

Delovna področja Usmerjevalne skupine ARRS so:

  1. postopki vrednotenja in ocenjevanja raziskovalne dejavnosti;
  2. elementi institucionalnega pristopa k financiranju znanosti;
  3. instrumenti vrednotenja učinkov izvajanja raziskovalne dejavnosti, (so)financirane preko agencije.

Usmerjevalna skupina ARRS je na 1. seji razpravo osredotočila na postopke vrednotenja in ocenjevanja raziskovalne dejavnosti. Predstavljeni so bili možni izhodiščni elementi nadgradnje postopkov in v razpravi podani prvi odzivi na predstavljena izhodišča. Na podlagi razprave bo agencija pripravila elaborirane predloge ter jih predložila na naslednji seji Usmerjevalne skupine ARRS, ki bo predvidoma junija 2019.

Za gostoljubje se zahvaljujemo Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.


Sestava Usmerjevalne skupine ARRS v drugem mandatu: