Novice, obvestila

Objavili smo analizo pilotnega razpisa MR+ za leto 2018

Postopno povečanje števila mladih raziskovalcev poteka od leta 2014, saj je število mentorskih mest leta 2013 kot posledia zunanjih okoliščin žal doseglo svoj minimum. Večina mentorskih mest je glede na razpoložljiva finančna sredstva razporejena z upoštevanjem kakovosti programskih skupin z vsakoletnim pozivom programa MR, ki sicer neprekinjeno poteka od leta 1985.

Z namenom omogočiti dodatna mentorska mesta in pri njih upoštevati kakovostni kriterij potencialnih mentoric in mentorjev neodvisno od vključenosti v programske skupine, smo oblikovali pilotni Javni razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+, ki je bil prvič objavljen v letu 2017. Želeli smo tudi preseči razdrobljeno veljavno klasifikacijo ved in področij.

V zaključku analize povzemamo ugotovitve in podajamo smernice za dopolnjevanje mentorskih mest za mlade raziskovalce:

  • Rezultati razpisa MR+ so ovrgli predvidevanja, da je veliko primernih mentorjev izven programskih skupin.
     
  • Z upoštevanjem demografske slike je število mest mladih raziskovalcev na letni ravni ustrezno. V primeru usmeritve v večjo internacionalizacijo je možno število prostih mest povečati.
     
  • Uporabljena klasifikacija mora izražati presek klasifikacije FORD (Priročnik Frascati 2015) in veljavne klasifikacije ARRS, kar je možno doseči z oblikovanjem skupin področij.
     
  • Kratkoročno je potrebno vpeljati kvalitativno evalvacijo skupne prijave kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem in kandidatov za mlade raziskovalce, srednjeročno pa omogočiti bolj fleksibilno ureditev začetka financiranja (opomba: izvedljivo ob primernih virih agencije in sodelovanju zunanjih recenzentov in/ali članov panela).


Povezani dokumenti: