Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Odziv ARRS na predlog Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti v javni obravnavi

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je pregledala predlog Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter organizirala tudi skupni posvetovalni sestanek Znanstvenega sveta in Upravnega odbora agencije z udeležbo predsednic in predsednikov znanstvenoraziskovalnih svetov ved. Odziv agencije je bil oblikovan in poslan predlagatelju zakona, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v obliki šestnajstih skopov pripomb in predlogov.

V odzivu ARRS naslavlja predloge in pripombe v okviru naslednjih vsebinskih področij:

  • potrebna je jasna opredelitev pristojnosti agencije za področje raziskovalne dejavnosti zlasti z vidika, da predlog zakona ureja poleg raziskovalne tudi razvojno dejavnost, hkrati pa ne opredeljuje ločene agencije za področje tehnologije in inovacij (opredelitev pristojnosti agencije tudi za področje inovacijske dejavnosti bi pomenila širitev dejavnosti z vsemi finančnimi posledicami);
  • opredelitev javne službe (predvsem z vidika v predlogu zakona predvidene ureditve, da se tudi raziskovalni in razvojni projekti izvajajo kot javna služba);
  • odprta znanost in odprti dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov (potreba po primerljivosti z drugimi državami članicami EU);
  • institucionalno financiranje z ohranjanjem programskih skupin (s poudarkom na jasnosti opredelitve in izvedljivosti oziroma časovni razsežnosti prehoda);
  • digitalno poslovanje agencije, procesne dopolnitve in drugo.

Področja naslavljamo z vidika zagotavljanja nadaljnjega učinkovitega in transparentnega delovanja agencije.

ARRS se ni odločila za enostransko podporo ali zavračanje predloga zakona, saj proces oblikovanja novega zakona omogoča ureditev ključnih vprašanj financiranja raziskovalne dejavnosti, hkrati pa ocenjujemo, da bo potrebno vložiti še mnogo truda v enoznačno razumevanje omenjenih področij in, kar kot agencija posebej poudarjamo, zagotoviti izvedljivost načel, ki bodo dogovorjena.
 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 29.11.2017