Agencija

Sestava UO

Upravni odbor - do 17.07.2019

Arhiv

Mandat: od 17. julij 2014 do 17. julij 2019

Predsednik:

  • red. prof. dr. Rado Bohinc, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Namestnica predsednika:

  • izr. prof. dr. Polona Domadenik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Člani in članici:

  • mag. Franci Pivec, Institut informacijskih znanosti (upokojen)
  • mag. Simona Jerman, Ministrstvo za finance
  • red. prof. dr. Karin Stana Kleinschek, Univerza v Mariboru
  • red. prof. dr. Igor Muševič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  • doc. dr. Tomaž Savšek, TPV d.d.