Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Poziv za posredovanje predlogov za člane Znanstvenoraziskovalnih svetov ved

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) ima skladno s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in statutom imenovana stalna strokovna telesa - znanstvenoraziskovalne svete ved (v nadaljevanju: ZSV), ki jih Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) imenuje za dobo petih let. Novembra 2015 se bo iztekel mandat sedanjim članom ZSV.

Naloge, pristojnosti, pogoje za imenovanje in delovanje ZSV ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3 in 100/13-popr. in 92/14) (v nadaljevanju: pravilnik). Skladno z 172.h členom pravilnika, ki določa postopek imenovanja članov stalnih in občasnih strokovnih teles, je nabor potencialnih članov stalnih in občasnih strokovnih teles sestavljen iz predlogov raziskovalcev. Člane znanstvenoraziskovalnih svetov ved imenuje ZSA izmed kandidatov, ki jih predlagajo raziskovalci s področja ved. Kriteriji in pogoji za imenovanje članov ZSV so opredeljeni v 172.i členu pravilnika, naloge članov ZSV pa opredeljuje 172.č člen.

Na podlagi tega poziva imajo raziskovalci možnost, da posredujejo predloge za kandidate s svojega raziskovalnega področja za člane ZSV. Raziskovalci kandidate predlagajo tako, da izpolnijo priloženi obrazec in ga posredujejo po elektronski pošti v dveh priponkah (Word obliki in podpisanega v pdf obliki) na naslov: zsv-k2015@arrs.si do 28. 9. 2015.

 

prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 28.08.2015
Številka: 9003-7/2015/1

 

Priloga: 

  • Predlog za člana znanstvenega sveta vede:

 

 

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 28.08.2015