Financiranje in nadzor

Nadzor

V letu 2023

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2022:
 • Ukrepi ARIS na podlagi nadzora namenske porabe:
 • Odgovori na vprašanja iz delavnice:

V letu 2022

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leti 2020 in 2021 s pregledom ukrepov: 

 


 

 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2021

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2019 s pregledom ukrepov: 
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2020

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2018 s pregledom ukrepov: 
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2019

 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2018

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leti 2016 in 2017 s pregledom ukrepov: 

 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2017

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2015 s pregledom ukrepov 
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2016

 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2015

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2014 s pregledom ukrepov 
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2014

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2013 s pregledom ukrepov
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2013

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2012 s pregledom ukrepov
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2012

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2011 s pregledom ukrepov
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2011

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2010 s predlogom ukrepov (analiza izvajanja uredbe o normativih in standardih)
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe

V letu 2010

 • Analiza finančnih poročil raziskovalnih organizacij za leto 2009 s predlogom ukrepov
 • Analiza izvajanja uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in napotki za pripravo finančnih poročil ter ključnimi elementi nadzora za leto 2009
 • Ukrepi ARRS na podlagi nadzora namenske porabe