Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za finančno-računovodske zadeve
  Mojca Kastelc Selan, vodja
tel. (01)  400 5953
e-pošta: Mojca.Kastelc@aris-rs.si