Novice, obvestila

Objavljena je Sprememba Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) je 8. januarja 2024 objavila Spremembo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024.

Dne 7. decembra 2023 je bil sprejet proračun Republike Slovenije, na osnovi katerega je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljevanju: MVZI) ARIS-u 19.12.2023 posredovalo izhodišča za delo v letu 2024. Na osnovi omenjenih izhodišč MVZI je ARIS pripravil analizo finančnih potreb za leti 2024 in 2025. Skladno z njimi in s sklepom Znanstvenega sveta ARIS z dne 8. januarja 2024 ter v dogovoru z MVZI objavljamo spremembo razpisa za raziskovalne projekte, enega najpomembnejših instrumentov znanstvene politike. Sprememba med drugim prinaša dodatna sredstva v višini 850.000,00 EUR: 100.000,00 EUR za podoktorske raziskovalne projekte in 750.000,00 EUR za manjše temeljne raziskovalne projekte (znotraj vsake karierne stopnje ima vsako ERC področje zagotovljenih vsaj 50.000,00 EUR sredstev).