Novice, obvestila

Objavljeno Poročilo o ukrepih ARIS na podlagi nadzora namenske porabe sredstev v letu 2023 – leto 2022

Objavljeno je Poročilo o ukrepih ARIS na podlagi nadzora namenske porabe sredstev v letu 2023 – leto 2022, ki vsebuje Povzetek vsebine Pregleda Finančnih poročil za leto 2022, Pregled Pravnih podlag za izvedbo nadzora namenske porabe sredstev, Pregled Finančnih poročil za leto 2022, Poročilo o razporeditvi raziskovalnih ur za leto 2022 in Izvedbo nadzora namenske porabe sredstev za sofinanciranje izvajanja raziskovalne dejavnosti v letu 2023 pri izbranih raziskovalnih organizacijah.

Povezava: ARIS - Financiranje in nadzor - Nadzor