Novice, obvestila

Obvestilo izvajalcem usposabljanja mladih raziskovalcev v razmerah, povezanih s pandemijo COVID-19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je pri usposabljanju mladih raziskovalcev, ki se jim je financiranje zaključilo leta 2020 in še niso doktorirali ter so jim zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, ostala neporabljena sredstva, izjemoma dovolila, da se ta sredstva lahko v letu 2020 in 2021 porabi tudi za financiranje plač mladega raziskovalca. Če v tem obdobju zagovarja doktorat, do zagovora doktorata. Prenos sredstev se obrazloži pri oddaji finančnega poročila za leto 2020, poraba teh sredstev pa se dodatno pojasni pri oddaji finančnega poročila za leto 2021.

Navedeno velja tudi za tiste mlade raziskovalce, ki se jim financiranje zaključi do zadnjega dne meseca, v katerem bo razglašen konec epidemije v letu 2021.