Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Sporazumi med državami povečujejo mobilnost raziskovalk in raziskovalcev

Sofinanciranje dvostranskega znanstvenega sodelovanja, ki ga agencija izvaja usklajeno z ministrstvom, pristojnim za znanost, je namenjeno podpori in spodbujanju mobilnosti, ki raziskovalkam in raziskovalcem omogoča sklepanje novih povezav na mednarodnem znanstvenem prizorišču ter odpira nove priložnosti za sodelovanje v mednarodnih projektih.

Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

Poudarjamo, da ima odločujočo vlogo pri izboru bilateralnih projektov Meddržavna komisija, ki na podlagi pooblastil samostojno obravnava prispele prijave s strani obeh držav in sprejme končno odločitev o izboru prijav ter določi višino sofinanciranja za vsak izbrani bilateralni projekt.

Z namenom vključevanja mlajših raziskovalcev si slovenska stran prizadeva, da je med izbranimi nosilci bilateralnih projektov 20 odstotkov mladih vodij oziroma da je med sodelujoče raziskovalce vključen vsaj en raziskovalec na začetku kariere.

V letu 2020 poteka aktivno dvostransko sodelovanje z raziskovalci iz 20 držav.    

Izpostaviti velja uvedbo enotnega razpisa, ki omogoča znanstveno sodelovanje z raziskovalci iz skandinavskih in/ali baltskih držav: Norveška, Danska, Finska, Estonija, Latvija in Litva. Razpis, ki vključuje navedene države, je enostranski razpis ter se izvaja med letoma 2020 in 2022. Prvi rok za prijavo na razpis je 30. 1. 2020, drugi rok pa 28. 5. 2020.

Trenutno zelo uspešno in intenzivno poteka sodelovanje z Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Hrvaško, Italijo, Madžarsko in Srbijo

V okviru programa PROTEUS od leta 2005 poteka neprekinjeno sodelovanje s Francijo. Leta 2017 je bilo po večletnem premoru ponovno vzpostavljeno sodelovanje z Nemčijo, ki prav tako postaja dolgoročno. Razvija se tudi dvostransko sodelovanje z vzhodnimi državami Evrope, predvsem s Turčijo.

Tudi v globalnem kontekstu se širi mreža dvostranskih sodelovanj. Zelo dobro dvostransko sodelovanje poteka s Kitajsko in Japonsko. Po nekajletnem premoru bo predvidoma v letu 2020 ponovno zaživelo tudi sodelovanje z Indijo. Dobro enostransko sodelovanje poteka tako z Rusijo kot z Združenimi državami Amerike, pristojno ministrstvo za znanost pa si prizadeva, da bi z obema državama sklenili dvostranski sporazum.

Z usklajenim delom pristojnega ministrstva za znanost in agencije je dvostransko sodelovanje v nekaterih primerih preraslo v spodbujanje dvostranskih raziskovalnih projektov.

Začetek takšnega sodelovanja je bila objava dvostranskega razpisa z Državo Izrael v letu 2017, na podlagi katerega se trenutno sofinancirajo štirje bilateralni raziskovalni projekti, ki trajajo dve leti. Temu je v letu 2019 sledila objava dvostranskega razpisa s Kitajsko, v okviru katerega bodo predvidoma izbrani trije skupni bilateralni raziskovalni projekti za obdobje sofinanciranja od 2020 do 2023. V letu 2020 je že načrtovana nova objava razpisa za skupne izraelsko-slovenske projekte.

Agencija že vrsto let sodeluje tudi s francoskim Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA), sodelovanje pa se izvaja v okviru javnega razpisa, katerega predmet je sofinanciranje dvostranskih raziskovalnih projektov, ki trajajo dve leti.

 

Povezane informacije:
Načrt objave razpisov v letu 2020

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Zadnja sprememba: 27.01.2020
Datum: 17.01.2020