Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2020

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
17.01.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije v teku I. polletje 2020 december 2020 Mojca Boc
17.01 2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije v teku I. četrtletje 2020
 
III. četrtletje 2020 Mojca Boc
17.01.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2022 v teku I. četrtletje 2020 II. četrtletje 2020 Marjetica Primožič
24.01.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2021 do 2022 v teku 23.04.2020 december 2020 Katarina Seršen
februar 2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije - CEUS   stalno odprt
 
BojanVolf
februar 2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih češko-slovenskih projektov, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije - CEUS   stalno odprt
 
BojanVolf
februar 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 - 2022   I. polletje 2020 oktober 2020 Katarina Seršen
marec
2020
Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)    stalno odprt

 
BojanVolf
marec 2020 Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020   april 2020 maj 2020 Špresa Neziri
marec 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in BiH v letih 2021 do 2022   II. četrtletje
2020
december 2020 Katarina Seršen
I. četrtletje 2020 Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020
 
  I. polletje 2020 I. polletje 2019 Frančiška Rožič Novak
april 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo 2021- 2022   III. četrtletje 2020 november 2020 Marjetica Primožič
I. polletje 2020 Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti
 
  I. polletje 2020 I. polletje 2020 Marjetica Primožič
I. polletje 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2020 - 2022   I. polletje 2020 II. polletje 2020 Marjetica Primožič
I. polletje 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2020 - 2022   I. polletje 2020 II. polletje 2020 Frančiška Rožič Novak
junij
2020
Javni razpis Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021 - 2023   I. četrtletje 2020 I. četrtletje 2020 Marjetica Primožič 
junij
2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko 2021 - 2023   III. četrtletje 2020 marec 2021 Marjetica Primožič 
junij
2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2020 do 2022   III. četrtletje 2020 III. četrtletje 2020 Frančiška Rožič Novak
september 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 2021 - 2023   IV. četrtletje 2020 april 2021 Frančiška Rožič Novak
september 2020 Javni razpis postdoktorskih raziskovalnih štipendij na Japonskem   IV. četrtletje 2020 marec 2021 Marjetica Primožič 
september 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2021 do 2022   III. četrtletje 2020 december 2020 Frančiška Rožič Novak
II. polletje
2020
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih poljsko-slovenskih projektov, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije - CEUS   stalno odprt
 
BojanVolf
II. polletje
2020
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih hrvaško-slovenskih projektov, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije   stalno odprt
 
BojanVolf
II. polletje 2020 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2021   I. četrtletje 2020   BojanVolf
november 2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Izraelom v letih 2021-2023   I. polovica 2021 I. polovica 2021 BojanVolf
december
2020
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021)   odprt vse leto   BojanVolf

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2019 s predvideno objavo rezultatov v 2020

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
29.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 do 2021 zaključen 23.05.2019 I. četrtletje 2020 Frančiška Rožič Novak
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 do 2021 zaključen 14.06.2019 I. četrtletje 2020 Frančiška Rožič Novak
17.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)   stalno odprt

 
BojanVolf
24.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022 zaključen 06.09.2019 januar 2020 Marjetica Primožič
07.06.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije   22. 2. 2020   BojanVolf
06.09.2019 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020   5. 11. 2019   Bojan Volf
13.09.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022 zaključen 18.12.2019 junij 2020 Katarina Seršen
04.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2023 zaključen 28.11.2019 junij 2020 Marjetica Primožič
04.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020 - 2022 zaključen 06.12.2019 marec 2020 Marjetica Primožič
25.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020 - 2023 v teku 19.12.2019 maj 2020 Frančiška Rožič Novak
22.11.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 – 2022 v teku 30.01.2020

28.05.2020
maj 2020

julij 2020
Marjetica Primožič
22.11.2019 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020 zaključen 30.01.2020 marec 2020 Marjetica Primožič
02.12.2019 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020)   odprt vse leto   Bojan Volf

 

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 14.02.2020
Datum: 24.12.2019