Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Agencija > Ekspertni sistem > Stalna strokovna telesa
Agencija
Stalna strokovna telesa
Stalna strokovna telesa
Arhiv

Od 11. januarja 2016 naprej.

Znanstvenoraziskovalni sveti ved

1 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Branko Stanovnik, upokojen

Člani:

 • dr. Sandi Klavžar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Zdravko Kutnjak, Institut Jožef Stefan
 • dr. Peter Križan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Meta Virant Doberlet, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Janez Plavec, Kemijski inštitut
 • dr. Boris Turk, Institut Jožef Stefan
 • dr. Kristina Sepčić, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Mateja Gosar, Geološki zavod Slovenije
 • dr. Tomaž Pisanski, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • dr. Domen Leštan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (od 20. 6. 2016)
 • dr. Julijana Kristl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Milena Horvat, Institut Jožef Stefan (do 23. 5. 2016)

2 TEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Igor Emri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Člani:

 • dr. Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • dr. Maja Leitgeb, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan
 • dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut
 • dr. Marko Munih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • dr. Blaž Zupan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • dr. Dušan Gleich, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • dr. Barbara Malič, Institut Jožef Stefan
 • dr. Božidar Šarler, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
 • dr. Matej Vesenjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (od 5. 9. 2018)
 • dr. Miro Milanovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (od 3. 9. 2019)
 • dr. Gorazd Štumberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (do 12. 7. 2019)
 • dr. Zoran Ren, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (od 1. 12. 2017 do 4. 7. 2018)
 • dr. Ivan Prebil, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (do novembra 2017)

3 MEDICINSKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut

Člani:

 • dr. Alojz Ihan, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Mitja Košnik, Univerzitetna klinika Golnik
 • dr. Maja Ovsenik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Simon Podnar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Primož Strojan, Onkološki inštitut
 • dr. Ksenija Geršak, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Jadranka Buturović - Ponikvar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Andrej Janež, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Peter Pregelj, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

4 BIOTEHNIŠKE VEDE

Predsednica:

 • dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije

Člani:

 • dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije (od 13. 10. 2017)
 • dr. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Robert Veberič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Ivan Kreft, Inštitut za nutricionistiko
 • dr. Olga Zorman Rojs, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • dr. Ivan Marušič, upokojen
 • dr. Simon Horvat, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Ines Mandić-Mulec, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (do 11. 9. 2017)

5 DRUŽBOSLOVNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Slavko Splichal, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Člani:

 • dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut
 • dr. Vojko Potočan, Univerza v Mariboru, Ekonomsko - poslovna fakulteta
 • dr. Mateja Sedmak, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper
 • dr. Polonca Kovač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • dr. Maja Bučar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Mojca Mihelj Plesničar, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (od 1. 2. 2020)
 • dr. Barbara Goličnik Marušić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 • dr. Ljubica Marjanovič Umek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Ivan Čuk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
 • dr. Marinka Lukšič-Hacin, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Maja Žumer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (do 31. 10. 2019)

6 HUMANISTIČNE VEDE

Predsednica:

 • dr. Barbara Murovec, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Člani:

 • dr. Matjaž Klemenčič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • dr. Janka Istenič, Narodni muzej Slovenije
 • dr. Dan Podjed, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Maja Godina Golija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Jana Rošker, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Dragica Haramija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • dr. Matjaž Barbo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Peter Klepec, Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Nadja Furlan Štante, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper
 • dr. Mitja Prelovšek, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

7 INTERDISCIPLINARNE RAZISKAVE

Predsednica:

 • dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

Člani:

 • dr. Nataša Zabukovec Logar, Kemijski inštitut
 • dr. Jurij Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Denis Arčon, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Marko Bohanec, Institut Jožef Stefan
 • dr. Borut Peterlin, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Damjana Rozman, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Marko Kreft, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Niko Toš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Vlasta Kučiš, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

 

Stran ureja: Ana Jakopin Zadnja sprememba: 05.02.2020
Datum: 21.12.2015