Novice, obvestila

Partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) podpisale sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije

(Dunaj, 17. junij 2019) Ustanovne partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), med njimi ARRS, so na Dunaju podpisale sporazum o vzpostavitvi multilateralne sheme vodilne agencije. Gre za prvi tovrsten sporazum v Evropi, ki vključuje več kot tri agencije. Agencije so s podpisom sporazuma potrdile medsebojno skladnost evalvacijskih postopkov in vzpostavile načelo zaupanja, na katerem temelji shema vodilne agencije. 

Poleg ARRS partnerstvo CEUS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).

Sporazum bo raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogočal prijavo skupnih, največ trilateralnih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa bodo zanje bistveno zmanjšana administrativna bremena.

 


»Gre za prvi pomemben korak partnerstva CEUS, ki raziskovalkam in raziskovalcem daje priložnost povezovanja in krepitve obstoječih raziskovalnih povezav ter nudi spodbudo s financiranjem raziskovalnih projektov« je ob podpisu sporazuma dejal direktor ARRS, prof. dr. József Györkös.
 

Dogodka se je udeležila tudi Veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju nj. eksc. mag. Ksenija Škrilec.

(od leve proti desni) József Györkös – direktor ARRS (Slovenija), Klement Tockner - predsednik FWF (Avstrija), Alice Valkárová – predsednica GA CR (Češka) in Zbigniew Błocki - direktor NCN (Poljska) po podpisu sporazuma

 

Srečanje ob robu (od leve proti desni) Ksenija Škrilec – veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju, József Györkös – direktor ARRS, Reinhard Belocky – vodja Sektorja za strateške zadeve in mednarodne programe FWF, Klement Tockner - predsednik FWF in Iris Eliisa Rauskala – ministrica Republike Avstrije za izobraževanje, znanost in raziskave.

 

 

Povezane informacije:

 

Več informacij o shemi vodilne agencije: spletna stran ARRS – mednarodno sodelovanje