Novice, obvestila

Objavljen drugi Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+

Dne 9. 11. 2018 je bil objavljen Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+ (v nadaljevanju: razpis MR+).

Razpis MR+, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS razpisuje drugič je komplementaren programu Mladi raziskovalci (v nadaljevanju: program MR), ki neprekinjeno poteka od leta 1985 in se izvaja v obliki rednega letnega Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom.

Pripravo dopolnilnega mehanizma za izbor mentorjev mladim raziskovalcem je spodbudila že Usmerjevalna skupina ARRS v letu 2015, podrobneje pa ga je opredelila Delovna skupina, ki jo je v letu 2016 ustanovil Znanstveni svet ARRS (strnjen pregled ugotovitev je dostopen v publikaciji > 30: več kot 30 let programa Mladi raziskovalci).

V prvi izvedbi razpisa MR+ je bilo omogočeno usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti dodatnim 51 mladim raziskovalcem, v predvideni višini 1,53 milijona evrov.

Poudarki druge izvedbe pilotnega razpisa MR+ so:

 • Razpisanih je 51 mentorskih mest za usposabljanje mladih raziskovalcev.
   
 • Predvidena višina sredstev je 1,53 milijona evrov.
   
 • Za izvedbo razpisa je uporabljena ARRS klasifikacija ved in področij (in ne klasifikacija FORD, kot v prvi izvedbi razpisa MR+).
   
 • Pri uvrstitvi v področje ARRS naj kandidatke in kandidati za mentorice oziroma mentorje upoštevajo, v katerih kategorijah WoS (Web of Science) so indeksirane revije, kjer so objavljeni znanstveni dosežki kandidata za mentorja v zadnjih 5 letih in predlagana raziskovalna tematika usposabljanja mladega raziskovalca. Kandidatkam in kandidatom pri tem svetujemo posebno pozornost, saj bo nepravilno uvrščena prijava izločena iz nadaljnjega ocenjevanja (se zavrne), kar pomeni, da prijava ne bo posredovana v ocenjevalni postopek.
   
 • Predviden začetek usposabljanja mladih raziskovalcev je 1. 10. 2019.
   
 • Rok za prijavo na razpis MR+ je 11. 12. 2018 do 14. ure.

Cilj sheme MR+ je uvedba kvalitativne evalvacije, za kar se je izrecno zavzel tudi Znanstveni svet agencije. Izvedba kvalitativne evalvacije je pogojena z viri, ki jih agencija trenutno nima na voljo (op. poglavje 3.3.1 Kadrovski načrt v Programu dela in finančnem načrtu ARRS za leto 2018).

Pilotni način izvedbe razpisa MR+ v letih 2018 in 2019 bo agenciji služil kot pomemben indikator pri oceni postopkovnih zahtev in potrebnih virov za dosego tega srednjeročnega cilja.

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 bo predvidoma objavljen v začetku prihodnjega leta.