Novice, obvestila

Objavljene spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise v delih, ki se nanašata na promocijo in znanstvene monografije

Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je na 5. seji dne 23. 3. 2017 obravnaval in potrdil Spremembe in dopolnitve Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017 (v nadaljevanju: metodologija), ki se nanašajo na poglavji »L. PROMOCIJA IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV« ter »M. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE«. Metodologija je dostopna na naslednji povezavi.

Metodologija je v veljavi od 30. 3. 2017.