Novice, obvestila

Informacija v zvezi z Javnim pozivom za mentorje novim mladim raziskovalcem in Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2009 - izpolnjevanje in oddaja prijav na spletnem portalu ARRS eObrazci

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je 1. avgusta 2008 objavila v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv/razpis). Razpis bo odprt do 30.9.2008 do 12.00 ure.

Javni poziv/razpis se vsebinsko bistveno ne razlikuje od javnega poziva/razpisa, ki je bil objavljen za leto 2008. Novost, na katero želi agencija posebej opozoriti, pa je način in oblika prijave na javni poziv/razpis:

  • Prijavo na javni poziv/razpis je treba obvezno izpolniti in oddati v spletnem portalu ARRS eObrazci (http://www.arrs.gov.si/eObrazci/). Spletni portal omogoča, da se izpolnjena prijavna vloga opremi z digitalnim podpisom in odpošlje. S tem je postopek prijave na javni poziv/razpis zaključen.
  • V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, prijavno vlogo odda v elektronski obliki preko spletnega portala eObrazci, hkrati pa tudi v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe raziskovalne organizacije in kandidata za mentorja/vodje raziskovalnega projekta in žigom raziskovalne organizacije.

Podrobno je postopek prijave in oddaje vlog obrazložen v besedilu in prilogah javnega poziva/razpisa, zato prosimo, da ga natančno preučite.