Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Letne obveznosti raziskovalnih organizacij
Letne obveznosti raziskovalnih organizacij
V letu 2018
Arhiv
Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
03.01.2017 Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2017 eObrazci 15.02.2018 Simon Ošo
in skrbnice ved projektov
Silvia Bodanec in Ana Jakopin (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi)
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
19.01.2018 Podpis tipske pogodbe PDF 24.01.2018 Edita Ogrizek
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Edita Ogrizek
mesečno Zahtevek za izplačilo po pogodbi PDF 7 dni Edita Ogrizek
17.01.2018 Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev eObrazci 15.02.2018 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Tina Glavič Novak
26.01.2018 Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnega raziskovalnega projekta eObrazci 29.03.2018 Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
15.02.2018 Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta eObrazci 22.03.2018 Ljiljana Lučić
15.02.2018 Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 22.03.2018 Silvia Bodanec
Ana Jakopin
15.02.2018 Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 22.03.2018 Silvia Bodanec
Ana Jakopin
15.02.2018 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 22.03.2018 Silvia Bodanec
Ana Jakopin
15.02.2018 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 22.03.2018 Skrbnice ved projektov
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
15.02.2018 Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 22.03.2018 Skrbnice ved projektov
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
17.02.2018 Vmesno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v letu 2017 in Program dela infrastrukturnega programa za leto 2018 eObrazci 15.03.2018 Špresa Neziri
17.02.2018 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2017 in plan za leto 2018 obrazci 15.03.2018 Špresa Neziri
17.02.2018 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2017 obrazci 15.03.2018 Špresa Neziri
februar 2018 Poročilo o delu OSIC v letu 2017 obrazci 15.03.2018 Marija Žvar
februar 2018 Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2017 obrazci 15.03.2018 Marija Žvar
februar 2018 Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije za leto 2017 obrazci 15.3.2018 Aleksandra Panič
februar 2018 Dokazni izvod  znanstvene monografije 2017 obrazci 31.03.2018 Aleksandra Panič
februar 2018 Finančno poročilo za znanstvene monografije 2017 obrazci 31.03.2018 Aleksandra Panič
27.03.2018 Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur programa / projekta (NRU) za leto 2018 eObrazci 31.05.2018, spremembe vse leto Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in skrbnica CRP,
Silvia Bodanec in Ana Jakopin (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi)
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
28.05.2018 Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur (NRU) za leto 2018 _ CRP projekti iz razpisa »CRP 2017« eObrazci 30.06.2018, spremembe vse leto skrbnica CRP
maj 2018 Finančno poročilo 2017 XLS 1 mesec po datumu poziva Simon Ošo
november 2018 Dokazni izvod periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije 2018 obrazci 31.12.2018 Aleksandra Panič
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme eObrazci 1 mesec Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev eObrazci 1 mesec Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Tina Glavič Novak
po izvedbi aktivnosti Zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti obrazci v desetih dneh po izvedeni aktivnosti Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen


Stran ureja: Tina Vuga Zadnja sprememba: 30.05.2018
Datum: 21.12.2017