Klasifikacije, šifranti

Klasifikacija družbeno-ekonomskih ciljev raziskovalno-razvojne dejavnosti - v veljavi do julija 2005

Šifrant je bil v veljavi do julija 2005. Od takrat naprej velja dopolnjeni in spremenjeni šifrant.
 


 
 Šifra   Opis
01 Razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribolova
To je temeljni cilj RRD, ki je v osnovi namenjena razvoju in podpori teh dejavnosti. Izključena je RRD, ki je usmerjena v predelavo hrane in industrijo embalaže.
02 Pospeševanje industrijskega razvoja
To je temeljni cilj tiste RRD, ki v osnovi podpira razvoj industrije, vključno s proizvodnjo, z gradbeništvom, s prodajo na debelo in drobno, z restavracijami in hoteli, bančništvom, zavarovalnicami in drugimi gospodarskimi dejavnostmi. Izvzeta pa je RRD, ki jo izvaja industrija (in se financira predvsem iz javnih sredstev), da bi dosegla druge cilje, npr. s področja vesoljskih raziskav, za obrambne namene, transport in telekomunikacije.
03 Proizvodnja in racionalna raba energije
To je temeljni cilj RRD, ki je usmerjena v dobavo, proizvodnjo, hranjenje in distribucijo vseh oblik energije, razen RRD goriv za pogon vozil in raket. V to skupino RRD je potrebno vključiti tudi raziskovanje vodnih virov in jedrske energije.
Razvoj infrastrukture
To se nanaša na dve področji:
04 - Transport in telekomunikacije
RRD je usmerjena v izboljšavo in povečanje varnosti prometnih sistemov, vključno z varnostjo v prometu (razen kadar je sestavni del planiranja mest in podeželja) kot tudi RRD za načrtovanje in organiziranje telekomunikacijskih mrež.
05 - Prostorsko načrtovanje mest in podeželja
To je temeljni cilj RRD, ki se nanaša na skupno načrtovanje mest in podeželja, boljše bivanjske razmere in izboljšave okolju (npr. položaj bolnišnic, zvočne izolacije itn)
Cilj teh prizadevanj je integrirano načrtovanje, pri katerem skušamo uskladiti različne parametre in ustvariti “popolno okolje”.
Nadzor okolja in skrb zanj
je temeljni cilj RRD, ki je usmerjena v ohranjevanje fizičnega okolja. Nanaša se na onesnaževanje zraka, vode, zemeljske površine in njenih spodnjih slojev, onesnaževanje zaradi hrupa, odlaganja trdih odpadkov in sevanja. To je skupni cilj dveh vej RRD:
06 - RRD, namenjena preprečevanju onesnaževanja v tistih dejavnostih, ki ga povzročajo, in
07 - RRD, ki raziskuje vzroke, razširjanje in pretvorbe onesnaževanja okolja in njegove vplive na človeka in okolje.
08 Zdravstveno varstvo (razen onesnaževanja okolja)
To je temeljni cilj programov RRD, ki je usmerjena v varstvo in izboljšanje človekovega zdravja. Nanaša se na higieno hrane in prehrane, sevanje, uporabljeno za medicinske namene, biokemični inženiring, medicinsko informatiko, racionalizacijo zdravljenja in farmakologijo (vključno s preizkušanjem zdravil in vzrejo laboratorijskih živali za zdravstvene namene) kakor tudi na raziskave, ki so v zvezi z epidemiologijo, preprečevanjem poklicnih bolezni v industriji in z zasvojenostjo z drogami.
09 Družbeni razvoj in razvoj storitev
To je temeljni cilj tiste RRD, ki se nanaša na družbena in kulturna vprašanja: npr. na socialno varnost in storitve, družbene odnose, kulturo, rekreacijo in prosti čas, pravni red, zaščito potrošnikov, delovne pogoje, delovna razmerja, razvoj človekovih potencialov, javno upravo, nacionalno gospodarstvo, mir in druge mednarodne cilje.
10 Raziskovanje in izraba zemlje in ozračja
To je temeljni cilj RRD, ki je usmerjena v raziskovanje in izkoriščanje zemeljske skorje in v raziskovanje onesnaževanja zemeljskih površin ali vod za ribolov. Sem sodi tudi RRD na področju metereologije (če ne poteka prek satelitov).
Splošni napredek znanja
Ta skupina zajema RRD, ki prispeva k splošnemu napredku znanja in ki jim ne moremo pripisati določenih ciljev. RRD delimo na dve podskupini:
11 - RRD, katere cilj je splošni napredek raziskav, in ki so jim namenjena vsa sredstva, ki jih ni mogoče pripisati nekemu določenemu cilju, in
12 - RRD, ki so ji namenjena sredstva iz Splošnih univerzitetnih fondov, ki se financirajo iz splošnih dotacij Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
13 Civilne raziskave
so temeljni cilj RRD v zvezi z vesoljem.
14 Obramba
To je temeljni cilj RRD, ki je v osnovi usmerjena v vojaške namene, ne glede na njihovo vsebino ali na možnosti posredne civilne uporabe. Gre za jedrske in vesoljske raziskave, ki se izvajajo v obrambne namene.
 

Priloga: