Dogodki

ARRS najavlja: Predstavitev predloga Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti z novinarsko konferenco

Hotel Lev, dvorana Karantanija (pritličje), Vošnjakova ul. 1, Ljubljana
Sreda, 3. 2. 2016, 10.30 – 13.00

ARRS je ob koncu novembra 2015, po sprejemu na Znanstvenem svetu in Upravnem odboru, na pristojno ministrstvo posredovala predlog novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik). Sledi medresorsko usklajevanje, ki ga bo izvedlo pristojno ministrstvo.

Pravilnik je ključni normativni dokument, ki določa način izvajanja javnih razpisov in pozivov na ARRS. Izhodišča za pripravo pravilnika je pripravila Usmerjevalna skupina ARRS v širokem javnem dialogu z deležniki.

S predstavitvijo želimo seznaniti strokovno, splošno javnost ter predstavnike medijev s predlaganimi spremembami in razlogi zanje.

Program:
10.30 – 11.30 Predstavitev sprememb in novosti v predlogu Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
- prof. dr. József Györkös, direktor ARRS
- prof. dr. Marko Topič, predsednik Znanstvenega sveta ARRS
- strokovne sodelavke in sodelavci ARRS
 
11.30 - 12.00 Novinarska konferenca, vprašanja
Odmor za kavo
 
12.00 – 13.00 Podrobnejša pojasnila in razprava

Prijava:

Predstavnike medijev vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite v službo za odnose z jasnostmi na naslov tina.vuga@arrs.si, najkasneje do srede, 3.2.2016 do 8.30 ure.

Predstavnike strokovne in zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo sporočijo najkasneje do zaključka delovnega dne v torek, 2.2.2016 na naslov tina.novak@arrs.si.