Dogodki

Niz delavnic o izvajanju Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna RS

Petek, 1.4.2016 ob 11.00 - Koper (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, predavalnica Tramontana - pritličje, Titov trg 5, Koper)

Torek, 5.4.2016 ob 9.00 – Ljubljana (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, Ljubljana, Velika dvorana – pritličje)

Petek, 8.4.2016 ob 10.00 – Maribor (Univerza v Mariboru, rektorat, Slomškov trg 15, Maribor Velika dvorana)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) organizira niz treh delavnic v Kopru, Ljubljani in Mariboru o izvajanju Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna RS. Predstavili bomo vsebino uredbe z novostmi, sprejetimi konec leta 2015. Z organizacijo delavnic želimo izboljšati namensko porabo sredstev ter znižati višino vračil raziskovalnih organizacij iz naslova nenamenske porabe. Želimo vzpostaviti razumevanje sistema in opozoriti na najpogostejše napake. Seznanili vas bomo tudi z novostmi pri finančnem poročanju.

Delavnica je namenjena zaposlenim na raziskovalnih organizacijah, zadolženim za finančno spremljanje projektov in programov ARRS (projektne pisarne, finančne in računovodske službe).

Program delavnic:
 

Registracija (15 minut pred pričetkom)
Predstavitev Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna RS – splošno in novosti
- Mojca Kastelc Selan, ARRS, vodja Finančno-računovodske službe
Predstavitev analize finančnih poročil – ugotovitve in najpogostejše napake
-
Simon Ošo, ARRS, pomočnik direktorja in vodja Sektorja za raziskovalne projekte
Odmor (20 minut)
Predstavitev novega načina poročanja ARRS
-
Simon Ošo, ARRS, pomočnik direktorja in vodja Sektorja za raziskovalne projekte
Vprašanja, razprava

Prijava:

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite na priloženem obrazcu glede na izbrano lokacijo delavnice. Izpolnjen obrazec pošljite na elektronski naslov simona.matecko@arrs.si.

Rok za prijavo:

Vljudno prosimo, da udeležbo na:

  • delavnici v Kopru sporočite do četrtka, 31.3.2016 do 11. ure,
  • delavnici v Ljubljani do ponedeljka, 4.4.2016 do 11. ure in
  • delavnici v Mariboru do četrtka, 7.4.2016 do 11. ure.

Za zagotovitev prostorov se zahvaljujemo Univerzi na Primorskem, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Univerzi v Mariboru.

Priloge: