Dogodki

Konferenca Društva biofizikov

Zreče
16.-20. marca 2005

V Zrečah je bila od 16. do 20. 3. 2005 konferenca Društva biofizikov Slovenije, na kateri so gostili tudi biofizike iz sosednjih držav Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske.

O poteku konference je mogoče prebrati na spletni strani Društva biofizikov. Na njej so sodelovali predavatelji iz omenjenih sodelujočih držav, poleg njih pa še posebej vabljeni strokovnjaki iz ZDA, Nizozemske in Nemčije. Prvi dan konference, 16.3.2005, je s svojim prispevkom o interdisciplinarnosti (glej prilogo) sodeloval tudi direktor ARRS dr. Franci Demšar.

ARRS pri financiranju znanosti sofinancira tudi organiziranje znanstvenih konferenc. Več o tem je mogoče najti v Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2005.

Priloga: