Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020
Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

19.06.2020, Ur.l. RS, št. 89/20

  Zaključek javnega razpisa

20.08.2020 do 15.00

  Odpiranje vlog

24.08.2020

  Ocenjevanje vlog

24.09.2020

  Seja znanstvenega sveta agencije

september 2020

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

oktober 2020

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

oktober 2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano
Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 19.06.2020