Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za mednarodno sodelovanje
  Frančiška Rožič Novak
- finančnica
tel. (01) 400 5950
e-pošta: Fani.Rozic-Novak@aris-rs.si