Razpisi in pozivi

Arhiv

Tekoči razpisi

 

Do konca leta 2004 je razpise za financiranje raziskovalne dejavnosti izvajalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: