Kratek opis logotipa ARRS

Znak Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v grafični obliki upodobljen rokopis logaritemskih tablic slovenskega matematika, fizika, geodeta in meteorologa Jurija Vege.
 

 
Jurij Vega (1754-1802)  

Matematična natančnost in sistematičen red logaritemskih tablic uvrščata Jurija Vego v vrh utemeljiteljev Descartove novoveške znanstvene metode. Logaritemske tablice so eden naših največjih znanstvenih dosežkov, ki jih že več kot dve stoletji uporabljajo učenci, inženirji in znanstveniki po celem svetu.

   
Zbirka Vegovih logaritmovnikov Stran iz Vegovega logaritmovnika
Popolna zakladnica logaritmov

 
Simbolna vrednost Vegovih logaritemskih tablic je za znanost v Sloveniji in za Agencijo večpomenska. Predstavljajo izreden znanstveni uspeh v zgodovini slovenskega naroda, na katerega smo ponosni in nam je spodbuden zgled za prihodnost.

Grafično upodobljena tabela logaritemskih tablic v logotipu Agencije deluje kot mreža, ki simbolizira komunikacijsko povezovanje in informacijsko mrežo v svetovnem spletu, kar lahko simbolizira vlogo Agencije pri izvajanju raziskovalne politike. Sferičnost znaka deluje globalno in nakazuje svetovno vpetost Slovenije. Matematični znaki v logotipu kažejo na univerzalnost raziskovanja ter na njegovo znanstveno in tehnološko dimenzijo, ki ne pozna ne zgodovinskih ne geografskih mej, niti mej temeljnih in aplikativnih raziskovanj.

Digitaliziran vtis podobe logotipa Agencije nas z logaritemskimi tablicami umešča v najsodobnejše znanstvene in tehnološke tokove na svetu.