Novice, obvestila

Izvedba strokovnega posveta o prenovi splošnih aktov ARIS

ARIS je v petek, 19. 4. 2024 izvedla strokovni posvet za prejemnike stabilnega financiranja. Podrobneje so bili predstavljeni osnutki splošnih aktov, ki urejajo področja evalvacij in izvajanja stabilnega financiranja ter raziskovalnih nazivov. Predstavljen je bil tudi predlog Sklepa o spremembi sklepa o seznamu področij za evalvacije raziskovalnih programov in letih evalvacije.

Posveta se je udeležilo več kot 58 predstavnikov javnih raziskovalnih organizacij iz cele države. Prejemniki stabilnega financiranja so bili vključili v strokovni dialog in postopek so-oblikovanja končnih predlogov omenjenih aktov. Sodelovanje strokovne javnosti je izjemnega pomena, saj akt o evalvaciji podrobneje ureja obsežno novost v načinu financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Nova zakonska ureditev iz leta 2022 namreč predvideva več avtonomije raziskovalnih organizacij pri urejanju svoje raziskovalne dejavnosti in pri doseganju strateških ciljev.

Na naslednji povezavi lahko dostopate do gradiva, ki smo ga predstavili na strokovnem posvetu: https://nextcloud.arrs.si/index.php/s/CatksEYC22XBEEg

ARIS bo pripombe in predloge na predstavljene osnutke zbirala do 10. 5. 2024 na elektronski naslov: posvet@aris-rs.si. Zaradi lažje sledljivosti in preglednosti vas prosimo, da se prejemniki stabilnega financiranja držite že usklajenega protokola, da znotraj svoje organizacije določite eno osebo, ki bo v imenu organizacije podala notranje usklajene komentarje/predloge, torej stališča vaše organizacije. Do osnutkov splošnih aktov lahko dostopate na naslednji povezavi: https://nextcloud.arrs.si/index.php/s/4g85fBMCZH4csxP