Novice, obvestila

Pravila in postopek ravnanja ARIS v primeru odstopa oziroma prenehanja (so)financiranja nacionalnega dela raziskovalnega projekta Weave s strani ene ali več partnerskih agencij

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je sprejela navodila za poslovanje ARIS - Pravila in postopek ravnanja ARIS v primeru odstopa oziroma prenehanja (so)financiranja nacionalnega dela raziskovalnega projekta Weave s strani ene ali več partnerskih agencij, št. 007-4/2024-4 z dne 10. 4. 2024, ki so dostopna tukaj. V skladu s poglavjem V. se navedena navodila za poslovanje ARIS uporabljajo smiselno enako tudi v drugih postopkih v zadevah (so)financiranja po vodilni agenciji (npr. NKFIH).

Namen sprejetih navodil za poslovanje ARIS je zagotoviti transparentno in enotno delovanje ARIS v primeru odstopa oziroma prenehanja (so)financiranja nacionalnega dela raziskovalnega projekta Weave s strani ene ali več partnerskih agencij.